KONSTRUKTIONSBRANDSKYDD

KONSTRUKTIONSBRANDSKYDD

En optimerad utformning av bärande och avskiljande konstruktioner kan ge stora kostnadsbesparingar och samtidigt ta mindre utrymme i anspråk. Normal dimensionering baserad på standardbrandkurvan utan beaktande av aktuella laster leder ofta till överdimensionering och skrymmande lösningar.

Vi har lång erfarenhet inom konstruktionsbrandskydd med djupgående kunskap om såväl förenklade som mer avancerade analytiska metoder. Vi har framförallt kunskap om vilka metoder och typer av produkter som är lämpliga i varje specifik situation.

Vid dimensionering av konstruktionsbrandskydd med mer avancerade metoder använder vi främst det egenutvecklade elementprogrammet TC-Fire. I beräkningsprogrammet nyttjas vår omfattande databas över termiska och mekaniska egenskaper för en mängd olika byggnadsmaterial och brandskyddsprodukter. I de mekaniska modulerna beräknas restbärförmåga efter brand, vilken jämförs med lastutnyttjandegraden i brandlastfallet för uppfyllande av bärande funktion.

Dimensioneringkonstruktion

Simuleringarna kan baseras på valfria brandförlopp, såsom naturlig brand, standardbrand, lokal brand, extern brand, men även mer extrema brandkurvor såsom hydrokarbonbrand och jet fire inom offshore, eller de tunnelrelaterade brandkurvorna Rws, RABT och HCM.

dimensioneringkonstruktion

Avancerad dimensionering ger möjlighet att realisera komplexa geometrier utan att avkall görs på skyddsnivån. Med TC-Fire som analysverktyg kan bärförmågan vid brandexponering bestämmas specifikt för varje ingående konstruktionsdel, även för mer unika konstruktioner.

Vi har sedan starten 1977 haft stort fokus på att bidra till nytänkande inom brandteknisk utveckling och dimensionering för stål-, betong- och träkonstruktioner. Omfattningen av olika materialanvändning har varierat över åren och vi har alltid tagit oss an utmaningar med stort engagemang oavsett byggnadsmaterial.

Vill du ha hjälp med konstruktionsbrandskydd eller är du bara nyfiken på att veta mer? Tveka inte kontakta oss, så hjälper vi dig!

Brandskyddsprojektering
BRANDSKYDDSPROJEKTERING
Brandfarliga och explosiva ämnen
BRANDFARLIGA & EXPLOSIVA ÄMNEN
Dimensionering av konstruktion
KONSTRUKTIONSBRANDSKYDD
Simulering av brandförlopp
SIMULERING AV BRANDFÖRLOPP
Systematiskt brandskyddsarbete
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
Utrymningsdimensionering
UTRYMNINGSDIMENSIONERING
Ventilationsbrandskydd
VENTILATIONSBRANDSKYDD
Building information modelling
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
Brandskyddsprojektering
BRANDSKYDDS-PROJEKTERING
Brandfarliga och explosiva ämnen
BRANDFARLIGA & EXPLOSIVA ÄMNEN
Dimensionering av konstruktion
KONSTRUKTIONS-BRANDSKYDD
Simulering av brandförlopp
SIMULERING AV BRANDFÖRLOPP
Systematiskt brandskyddsarbete
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDS-ARBETE
Utrymningsdimensionering
UTRYMNINGS-DIMENSIONERING
Ventilationsbrandskydd
VENTILATIONS-BRANDSKYDD
Building information modelling
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)